Kraamzorg

Kraamzorg

Kraamzorg

Elke baby is uniek, geen bevalling is gelijk.

Precies daarom bieden wij u flexibele kraamzorg. Tijdens het intakegesprek spreken we samen de voorlopige indicatie voor het aantal zorguren af.

Uw persoonlijke omstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Per dag kunnen meer of minder uren worden afgesproken. Het aantal uren dat de kraamverzorgende bij u is, varieert van minimaal drie tot maximaal acht aaneengesloten uren. Wij werken volgens het Landelijk Indicatie Protocol.(LIP)

Het maximale aantal dagen dat u kraamzorg kunt ontvangen is tien. De dag van de geboorte telt als de eerste dag. Een afschrift en uitleg van de indicatiestelling ontvangt u van onze medewerker met wie u het intakegesprek heeft gevoerd of via de post.

Direct na de bevalling wordt in overleg met u het aantal zorguren vastgesteld. Tijdens de kraamperiode vindt wanneer nodig een herindicatie plaats. In alle gevallen gaan wij uit van een periode van maximaal acht tot  tien aaneengesloten dagen, waarin u geleidelijk aan de werkzaamheden van de kraamverzorgende weer zelf overneemt. Zo kunt u in alle rust wennen aan de nieuwe situatie.

Of u nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, in beide gevallen kunt u van onze kraamzorgorganisatie gebruik maken. Vanaf zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek.

Voor dat intakegesprek komt een van onze medewerkers bij voorkeur op huisbezoek. Onze medewerker informeert u dan nog specifieker over de inhoud van de kraamzorg en samen met u wordt de voorlopige urenindicatie voor de kraamperiode vastgesteld. U krijgt ook alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Zo weten we over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten. En zo kunt u de kraamtijd met een gerust hart tegemoet zien.

De persoonlijke bijzonderheden rond de zorgverlening en de afspraken die worden gemaakt tussen uw gezin, de verloskundige en de kraamverzorgende worden door laatstgenoemde genoteerd in uw persoonlijke zorgplan “de groeigids”. Dagelijks is er overleg tussen u en de kraamverzorgende over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd. Uw persoonlijke zorgplan helpt onze medewerkers zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de wensen en behoeften die in uw gezin leven.

Goede samenwerking met uw verloskundige is essentieel voor een kwalitatief goede kraamzorg. De kraamverzorgende overlegt daarom nauwkeurig met uw verloskundige om de zorg helemaal op u te kunnen afstemmen.

Veel van onze kraamverzorgenden hebben zelf kinderen en zij combineren de zorg voor hun eigen gezin met de zorg voor u. De meesten van hen werken parttime, waardoor wisselingen in de kraamtijd niet altijd te voorkomen zijn. Wisselingen kunnen overigens ook het gevolg zijn van CAO-regels en wettelijke bepalingen, zoals het werktijdenbesluit. Maar omdat alle kraamverzorgenden volgens dezelfde richtlijnen en protocollen werken, verloopt een eventuele wisseling vlekkeloos.

Gewoonlijk krijgt u acht dagen kraamzorg. Maar vinden de verloskundige en de kraamverzorgende het niet verantwoord om de kraamzorg na acht dagen af te sluiten, dan is zorg mogelijk tot en met de tiende dag na de geboorte. Als u een of meerdere dagen in het ziekenhuis moet blijven, ontvangt u aansluitend kraamzorg thuis. Verblijft u met uw baby langer dan tien dagen in het ziekenhuis, dan bestaat de mogelijkheid tot uitgestelde kraamzorg

Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed per verzekeraar verschilt. Niet alle verzekeraars vergoeden kraamzorg na tien dagen. Kijkt u vooraf uw polisvoorwaarden hierop na of neem contact op met onze administratie. Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over de voorwaarden.

De kraamverzorgende verleent zelfstandig de daadwerkelijke zorg in huis. Dankzij haar opleiding, bijscholing en ervaring is zij deskundig op haar vakgebied. Haar zorg omvat onder meer de controle van het lichamelijk welzijn van u en van uw baby. Zij ondersteunt bij de voedingen en ze geeft informatie over de verzorging van uzelf en de baby. Het babybad, het verschonen van uw bed en het bedje van de baby zijn vaste taken van de kraamverzorgende. Ook naar het schoonhouden van het sanitair hoeft u niet om te kijken, dat doet de kraamverzorgende voor u.

Afhankelijk van de geïndiceerde uren wordt de zorg uitgebreid vanwege een specifieke hulpvraag. Dit kan zijn omdat er een complicatie is bij de bevalling of tijdens het kraambed, of omdat er ondersteuning nodig is bij de gezinsverzorging. In sommige gevallen moet ook huishoudelijke ondersteuning (normale huishoudelijke taken) worden geboden.

We kunnen niet anders dan melden dat uitgebreide huishoudelijke of gezinsverzorgende ondersteuning niet tot ons werkveld behoren. We kunnen ook niet anders dan de puntjes op de i te zetten van alles wat bijdraagt aan een fantastische kraamperiode. De kraamverzorgende omringt u met allerlei goede zorgen, veiligheid, privacy en warmte. U kunt erop rekenen dat u en uw gezin in de watten worden gelegd!

De kraamverzorgenden zijn door hun jarenlange ervaring gewend om zich aan allerlei verschillende situaties aan te passen.

Toch kan het voorkomen dat het tussen u en de kraamverzorgende niet klikt. Bespreekt u dit dan gerust met de kraamverzorgende. Het kan zijn dat zo’n gesprek al meteen de ‘kou uit de lucht’ neemt. Maar soms is het nodig dat ze regelt dat een collega haar werk overneemt. Mocht u het zelf niet met de kraamverzorgende kunnen bespreken, neemt u dan contact op met de planning van de Baker Kraamzorg. U kunt er in ieder geval op vertrouwen dat al onze medewerkers één gezamenlijk doel hebben: u een heerlijke kraamtijd te bezorgen.

Kraamzorg in kort

  1. 8-10 dagen kraamzorg
  2. Intake gesprek met kraamzorg consulente
  3. Gepersonaliseerd zorgplan
  4. Gecertificeerde kraamverzorgenden
  5. 24/7 bereikbaar

Assistentie bij de thuisbevalling

de Baker Kraamzorg beschikt over een eigen pool – die heet ‘Partus-Direkt’ – van medewerkers die klaarstaan om te assisteren bij de bevalling. Dat is meestal bij uw thuisbevalling en soms, op verzoek, bij de poliklinische bevalling. Deze service bieden wij U 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De verloskundige bepaalt wanneer zij de kraamverzorgende oproept voor assistentie. Zij of hij belt dan met de planning van ‘Partus-Direkt’. De kraamverzorgende is (dat moet ook) binnen één uur bij u. Na de bevalling blijft de kraamverzorgende nog twee uur bij u om het lichamelijk welzijn van u en uw baby in de gaten te houden. Zij zorgt er ook voor dat de gegevens van uw baby en het verloop van de bevalling worden doorgegeven aan onze organisatie. Wij regelen dan meteen dat de kraamzorg van start gaat.

Mocht u onverhoopt tijdens de thuisbevalling alsnog naar het ziekenhuis gaan, dan verlaat de kraamverzorgende gelijktijdig met u en de verloskundige uw huis. De kraamverzorgende zal uw huis zo netjes als dan mogelijk is achterlaten voor uw terugkomst.

Poliklinische bevalling

Wanneer u poliklinisch bent bevallen en er geen complicaties zijn, mag u dezelfde dag nog naar huis. Tussen 08.00 uur en 18.00 uur kunt u de thuiskomst bij ons melden. Afhankelijk van het tijdstip van thuiskomst komt er nog dezelfde dag en anders de volgende dag een kraamverzorgende bij u thuis.

Wanneer u langer in het ziekenhuis moet blijven (bijvoorbeeld na een keizersnede) is het prettig dat u de gegevens van de bevalling zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij kunnen dan onze planning afstemmen op uw thuiskomst. Wel is het noodzakelijk dat u ons ook nog even belt als u uit het ziekenhuis vertrekt of zodra u thuis bent.

Uitgestelde kraamzorg

Het komt voor dat de gehele kraamtijd in het ziekenhuis moet worden doorgebracht, bijvoorbeeld door een complicatie als een vroeggeboorte. De baby komt dan vaak pas ver na de kraamtijd naar huis. Juist ook dán is het fijn als er een aantal dagen een kraamverzorgende bij u komt voor instructie en voorlichting. Er zijn diverse verzekeraars die uitgestelde kraamzorg (tot 6 weken na de bevalling) vergoeden. Lees de polisvoorwaarden van uw verzekering hierop na of neemt u contact op met onze administratie.

Exclusief voor cliënten die kraamzorg van ons ontvangen:

Baby massage

Babymassage is een ontspannen totale lichaamsmassage. Het heeft een positief effect op de bloedsomloop, de ademhaling en de spijsvertering. Bovendien wordt het gevoel van geborgenheid bij de baby versterkt en groeit uw zelfvertrouwen als ouder/verzorger.

Babymassage is een heerlijke ontspanning voor twee, omdat u echt even een rustig moment samen deelt! Al onze kraamverzorgenden zijn geschoold in het geven van deze heerlijke massage voor uw baby.

De Baker Kraamzorg en Dunstan Babytaal

Ack Zorgmaat Kraamzorg is de eerste Kraamzorgorganisatie in Nederland die alle kraamverzorgenden opleidt in Dunstan Babytaal. Sinds de overname van De Baker door Ack Zorgmaat Kraamzorg zullen alle medewerkers van de Baker ook opgeleid worden voor Dunstan Babytaal.

Bent u zwanger en woont u in Amsterdam of omgeving, dan kunt u in de toekomst ook bij de Baker Kraamzorg terecht voor een kraamverzorgende met kennis van Dunstan Babytaal!

Wat is Dunstan Babytaal precies?

Dunstan Babytaal leert je om precies te begrijpen wat je baby jou vertelt. Als ouder zal je in staat zijn om de geluiden en huiltjes van je baby juist te interpreteren – en snel en effectief op zijn of haar behoeften in te gaan.

Iedere pasgeboren baby communiceert vanaf geboorte tot drie maanden oud met vijf hele specifieke geluiden die ieder een hele specifieke betekenis hebben. Een geluid voor honger, moe, boertje, buikkramp en ongemak.

Deze geluiden zijn onafhankelijk van de taal die de ouders spreken, het is niet aangeleerd. Het is een natuurlijke manier van iedere baby om zijn of haar lichamelijke behoeften duidelijk te maken. De ‘woorden’ die de basis vormen van ‘Dunstan Babytaal’, zijn geluiden die gebaseerd zijn op lichamelijke reacties van de baby. Het zijn reflexen.

Bijvoorbeeld, wanneer een baby hongerig is zal hij gaan zuigen. Wanneer aan deze zuigreflex geluid wordt toegevoegd ontstaat het ‘woord’ voor honger. Dit zijn de eerste pogingen tot communicatie van de baby, nog voordat het echt tot huilen komt. Hoe eerder het ‘woord’ voor honger herkend wordt, hoe eerder de ouder de baby kan voeden, resulterend in minder huilen en minder ongemak voor de baby… en voor de ouders…

De Dunstan Methode leert je hoe je de vijf ‘woorden’ kunt herkennen en doet suggesties voor manieren om je baby weer gerust te stellen. De DVD toont ook grondlegster Priscilla Dunstan die een Babytaal cursus geeft aan verse moeders – met onmiddelijk resultaat.

Het was een acht jaar durend onderzoek dat dit systeem van geluiden heeft onthuld – een taal die wordt gesproken door alle baby’s ter wereld. Wij vertrouwen erop dat je Dunstan Babytaal zal gaan koesteren zodra je merkt hoezeer je baby erbij gebaat is dat er naar hem of haar geluisterd wordt – en hij of zij ook echt wordt verstaan.

Exclusief voor cliënten die kraamzorg van ons ontvangen:

Lactatiekundige

Wij hebben een lactatiekundig team dat tijdens de kraamperiode langs kan komen ter ondersteuning van de kraamverzorgende.

Dunstan Babytaal

Alle medewerkers van De Baker kraamzorg worden op dit moment opgeleid voor Dunstan Babytaal

Babymassage

Babymassage is een heerlijke ontspanning voor twee, omdat u echt even een rustig moment samen deelt! Al onze kraamverzorgenden zijn geschoold in het geven van deze heerlijke massage voor uw baby.